بررسی مقاله Monoliths are not dinosaurs (قسمت اول)

توی این ویدیو به بررسی مقاله Monoliths are not dinosaurs از آقای Werner Vogels می پردازیم. بسیار مقاله جذابی بود توصیه می کنم حتما بخونید. مطالبی که در این ویدیو مطرح خواهد شد شامل موارد زیر خواهد بود Monoliths are not dinosaurs Big Design Up Front (BDUF) Software evolution Lehman’s laws of software evolution Software Maintenance امیدوارم برای شما هم جذاب باشه